Select Page
Remexendo

Remexendo

Remexendo nos textos de debate da conformación do BNG no ano 1982 atopo en A NOSA TERRA un artigo meu contestando a outro de Méndez Ferrín referido ao PSG, a eses debates e á celebración do Día da Patria Galega dese ano. Sempre admirei o Ferrín escritor, pero o Ferrín...